• pic 2
  • 1111
  • 3333
  • 2222
  • 00000
  • Cage


   
     
 
مهره
 
 SNU Nut

 


   مهره
SNU  از تولیدات منحصر به فرد شرکت اتصالات مکانیکی سهند برای استفاده در نیلینگ (Nailing)  مایکروپایل (Micro pile)  و انکر بولت هاطراحی شده و تولید
   می شوند
. سایزهای تولیدی برای میلگرد ها از سایز 16 الی 50 و مشخصات رزوه ها دقیقا مطابق با رزوه های کوپلرSST   می باشد ، طول رزوه برای میلگرد ها تا
 
300میلی متر در کارخانه اتصالات مکانیکی سهند قابل انجام است .
 
استحکام  مهره های تولیدی همسان با کوپلر های SST  بوده و تا حد پارگی میلگرد تضمین می گردد . در صورت درخواست مصرف کنندگان امکان تغییر در  مشخصات
  رزوه مطابق با نیاز آنان قابل انجام است.