شرکت اتصالات مکانیکی سهند، با تجهیز آزمایشگاه مقاومت مصالح و بهره گیری از دستگاه تست اونیورسال KN 1000 در محل کارخانه خود علاوه بر انجام تست های مورد نیاز در مراحل مختلف تولید محصولات خود امکان تست نمونه میلگرد و کوپلر مورد درخواست مصرف کنندگان را نیز فراهم نموده است.

تست های کشش، فشار ،برش و خمش میل گرد بنا به درخواست مصرف کنندگان انجام می گیرد، گزارشات تست از قبیل نیرو و تنش حد جاری و نیروی گسیختگی و ازدیاد طول نسبی شامل پارامتر های مورد نیاز و همچنین منحنی تنش-کرنش (منحنی هوک) می باشد.

ارائه خدمات فوق در راستای فراهم نمودن شرایط ویژه در راستای صرفه جویی در وقت و هزینه برای مصرف کنندگان صورت می گیرد. در صورت درخواست ، تستهای مربوطه در حضور نماینده مشتریان محترم صورت می گیرد.

دستگاه تست کشش