کوپلر موقعیت

این نوع از کوپلر برای حالتی طراحی شده اند که دو آرماتور قادر به حرکت نبوده و در دو بخش از سازه بتنی مجزا از یکدیگر قرار گرفته اند. این کوپلر از یک قسمت نر و یک قسمت ماده و یک مهره قفل کننده استفاده میشود. قطعه نر دارای یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی میباشد ، قطعه ماده نیز دارای رزوه داخلی موازی میباشد و مهره متصل کننده برای محکم نگه داشتن اتصال استفاده می شود.

دسته:
سفارش