کوپلر جوشی آرماتور

این کوپلر در دو نوع تولید می شود.نوع اول کوپلر یک طرف جوش آرماتور (SWR) و نوع دوم،کوپلر دو طرف جوش (SWW) می باشد کوپلر های جوشی آرماتور قابلیت جوشکاری مستقیم بر روی آرماتور  را داشته  و استحکام نهایی را مطابق سایر کوپلرهای تولیدی شرکت سهند دارامی باشد .
این کوپلرها در مواردی که آرماتور انتظار کوتاهتر از حد انتظار است قابل استفاده بوده و قابلیت جایگزینی با کوپلر پیچی (STL) را دارد ولی به لحاظ قیمت نسبت به آن ارزان تر است این نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 50 در اتصالات مکانیکی سهند تولید می شود ولی توصیه میگردد از این کوپلر برای آرماتور های با سایز بیشتر از 25 میلیمتر استفاده گردد .

سفارش

توضیحات

برای جوشکاری این کوپلر ،استفاده از الکترود پیشنهادی سهند الزامی است و همچنین  سایر شرایط جوشکاری مطابق دستورالعمل اتصالات مکانیکی  سهند باید دقیقا” رعایت گردد. اپراتورجوشکار بایستی دارای مدارک معتبربوده و گواهی صلاحیت جوشکاری از مراکز مربوطه را داشته باشد .
جنس کوپلرهای SWR و SWW از فولاد با قابلیت جوشکاری می باشد و استحکام این کوپلر نیز مانند سایر محصولات اتصالات مکانیکی سهند مطابق با آیین نامه ACI318، آیین نامه بتن ایران و مقررات ملی ساختمان تضمین می گردد .

تولید کوپلرهای اختصاصی برای موارد خاص و مطابق درخواست مصرف کننده امکان پذیر است .