مقالات

مقایسه کوپلر رزوه مستقیم با کوپلر رزوه مخروطی

کوپلر رزوه مستقیم

کوپلر رزوه مستقیم و کوپلر رزوه مخروطی

همانطور که می‌دانیم کوپلر یک قطعه مکانیکی است که وظیفه اتصال دو میلگرد رزوه‌کاری شده به یکدیگر را دارد به نحوی‌که این دو قطعه میلگرد به صورت یک میلگرد مجزا عمل کنند. در حال حاضر دو نوع كوپلر در بازار کوپلر متداول است، كوپلر رزوه مستقيم و كوپلر رزوه مخروطی. این تفاوت در قسمت رزوه‌کاری شده کوپلرهاست. در کوپلر رزوه مستقیم، کوپلر و میلگرد به صورت مستقیم قرار دارند و اکثر کوپلرهای موجود به همین شکل هستند. در شکل زیر یک کوپلر رزوه مستقیم را مشاهده می‌کنید

 

کوپلر رزوه مستقیم

ولی در کوپلر رزوه مخروطی، قسمت روزه دار کوپلر به شکل مخروط است و میلگرد نیز به صورت مخروطی رزوه‌کاری می‌شود و در آن همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید کوپلر و میلگرد در یک فضای مخروطی شکل به یکدیگر بسته می‌شوند. در اين مقاله قصد داریم مزايا و معايب هر يك را بيان كرده و در نهايت بهترين نوع کوپلر را معرفی کنیم. با توجه به افزايش روز افزون استفاده از اتصالات مكانيكی در كشورمان لازم است مصرف كنندگان عزيز با شناخت كامل از محصولات ارائه شده در بازار نسبت به ارزيابی و مقايسه آنها با يكديگر اقدام نموده و سپس نسبت به انتخاب محصول مناسب اقدام نمايند

کوپلر رزوه مخروطی

مقایسه کوپلر رزوه مستقیم با کوپلر رزوه مخروطی

 1- ايجاد رزوه مستقيم در انتهای میلگرد و همچنين داخل كوپلر باعث درگيری كامل رزوه‌های كوپلر با رزوه‌های انتهای ميلگرد می‌شود چرا كه رزوه‌ها در امتداد دو خط موازی ايجاد شده و فقط تلرانس بين رزوه‌های كوپلر و آرماتور در انتهاي ميلگرد بايد كنترل گردد تا از حد مجاز فراتر نرود كه اين تلرانس به راحتی با استفاده از ابزارهای كنترل Go و Not Go قابل كنترل است در حالی كه در روش رزوه مخروطی تطابق زاويه مخروط‌های ايجاد شده روی كوپلر و رزوه‌های آرماتور به راحتی امكانپذير نبوده و كافی است زوايای مخروط حتی درحد 0.5 درجه متفاوت باشند دراين صورت قسمتی از رزوه‌های كوپلر و آرماتور با يكديگر درگير نشده و انتقال نيرو توسط بخش كوچكی از رزوه‌ها انجام خواهد گرفت كه در نتيجه كاهش استحكام اتصال مكانيكی مخروطی را در پی خواهد داشت.

2- طول كوپلر رزوه مستقيم حدود 30 % از طول كوپلر مخروطی كوتاه‌تر است كه درنتيجه باعث كاهش قيمت و صرفه جويی در مواد اوليه خواهد شد.  

3- رزوه مخروطی با ابزار برش و به روش براده برداري ايجاد می‌شود كه مستلزم انتخاب صحيح ابزار و مراقبت از كاركرد صحيح آن است. به زبان ساده‌تر استهلاك ابزار رزوه‌كاری به روش رزوه مخروطی بسيار شديد بوده و درنتيجه پس از توليد بسيار اندك رزوه مخروط، نياز به تعويض ابزار است يا در غير اين صورت كيفيت رزوه‌كاری به سرعت كاهش يافته و عملا رزوه‌های ايجاد شده قادر به انتقال نيروی وارده به آرماتور نخواهند بود.

 

4- كوپلر رزوه مخروطی استحكام كششی را درحد رزوه‌های مستقيم بر آورده نمی‌كند و عموما به هنگام تست كشش، میلگرد رزوه شده از داخل كوپلر خارج  شده و يا از محل رزوه‌ها گسيخته می‌شود در صورتی كه در كوپلرهای رزوه مستقيم عموما گسيختگی روی ميلگرد و دور از كوپلر اتفاق می‌افتد.


5- براي بستن كوپلرهای رزوه مخروط حتما بايد از آچار مخصوص گشتاوری (ترك متر) استفاده گردد، در صورتی كه براي بستن كوپلرهای رزوه مستقيم نيازی به استفاده از آچار مخصوص نیست و بستن ميلگردها تا آخرين رزوه به معنی اتمام مرحله بستن كوپلر است.
 
6- در كوپلرهای رزوه مخروطی امكان ايجاد رزوه چپ گرد بر روي آرماتور وجود نداشته و در نتيجه محصولی به نام كوپلر چپ و راست در اين نوع از کوپلر قابل ساخت نيست در صورتی كه در روش رزوه مستقيم ايجاد رزوه چپ گرد به سادگی ايجاد رزوه راست گرد است.

7- نظارت بر بستن صحيح، در کوپلرهای رزوه مخروطی نياز به كنترل با آچار گشتاوری داشته و الزاما نيازمند افراد متخصص است در صورتی كه در كوپلرهای رزوه مستقيم، بستن تا آخرين رزوه آرماتور درون كوپلر به معنی صحيح بودن اين پروسه است.

8- تنها امتياز كوپلرهای رزوه مخروطی درگيری آسان آرماتور و كوپلر در ابتدای مرحله بستن است كه به دليل شكل مخروطی رزوه‌ها، جاگذاری آرماتور درون كوپلر، به راحتی انجام می‌گيرد.


با توجه به مقايسه فوق‌الذكر می‌توان نتيجه‌گيری نمود كه كوپلرهای رزوه مستقيم از جهت فنی و كاربردی بسيار بهتر از كوپلرهای رزوه مخروطی بوده وقابليت اعتماد اين نوع كوپلرها بسيار بيشتر از نوع دوم است.

جهت سفارش محصولات شرکت سهند می‌توانید با شماره تلفن 02144024118 تماس حاصل نمایید و در خصوص محصول مورد نظر خود اطلاعات تکمیلی را دریافت کنید. همچنین می‌توانید برای آشنایی با انواع کوپلر به صفحه کوپلر میلگرد مراجعه کنید و با انواع آن آشنا شوید.