کوپلینگ میلگرد

کوپلینگ میلگرد چیست ؟

اتصال آرماتورها روش‌های مختلفی دارد که کوپلینگ میلگرد یکی از آن‌ها است. نام دیگر این روش اتصال مکانیکی است و در آن دو آرماتور به صورت طولی و در امتداد یکدیگر و با یک قطعه فلزی کوچک به نام کوپلر به هم وصل می‌شوند.

ادامه مطلب