مقالات

استاندارد ملی ایران شماره 12723

استاندارد 12723

استاندارد ملی ایران شماره 12723 در مورد اتصالات مکانیکی

در این مقاله می‌خواهیم توضیحاتی در مورد استاندارد 12723 ملی ایران درباره اتصالات مکانیکی یا همان کوپلر بدهیم و فایل استاندارد 12723 را برای دانلود منتشر کنیم. این استاندارد در دو بخش با نام‌های الزامات و روش‌های آزمون منتشر شده است و توضیحات کامل آن در داخل فایل موجود است و ما به اختصار در مورد قسمت‌های مهم آن توضیحاتی می‌دهیم.

دانلود فایل فولادها براي آرماتوربندی بتن – كوپلرهای آرماتوربندی براي متصل كننده های مكانيكی ميله ها- قسمت 1: الزامات استاندارد 12723

دانلود فایل فولادها براي آرماتوربندی بتن – كوپلرهای آرماتوربندی براي متصل كننده های مكانيكی ميله ها- قسمت 2: روش های آزمون استاندارد 12723

الزامات استاندارد 12723

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ايران را به عهده دارد. این قوانین در تاریخ 18/12/88 مورد تصویب قرار گرفته است و هدف آن تعیین الزامات برای کوپلر آرماتوربندی میلگردهای فولادی است و الزامات كوپلرهاي به كار رفته براي اتصالات مكانيكي سازه‌هایي با بتن مسلح را تعیین می‌کند و همچنین برای استانداردهاي مختلف طراحي بتن مسلح و میلگردهای فولادي كاربرد دارد.

الزامات كوپلرها، مطابق با آزمون‌های:

الف- استحكام و چقرمگي تحت نيروهاي استاتيكي

ب- لغزش تحت نيروهاي استاتيكي

پ- ويژگي‌ها تحت بارگذاري سيكل بالا در محدوده الاستيك

ت- ويژگي‌ها تحت بارگذاري معكوس سيكل پايين در محدوده الاستيك-پلاستيك

هستند که مورد الف و ب برای همه کوپلرها الزامی هستند و موارد پ و ت بستگی به شرایط دارد و توضیحات آن در پيوست پ داخل فایل قرار دارند.

در ادامه به مهم‌ترین موارد این استاندارد اشاره می‌کنیم:

  • درصورتي كه در آزمون استحكام کششی، اتصالات مكانيكي، در خارج از طول اتصال مكانيكي نمره قبولی کسب نکنند دیگر بررسي اضافي استحكام كششي يا چقرمگي اتصالات مكانيكي لازم نيست.
  • هر كوپلر بايد حاوی اطلاعات شرکت سازند، ، سایز و اندازه ميلگرد و نشانه محموله قابل ردیابی باشد.

 

  • تولیدکننده باید دستورالعمل‌هاي کتبی روشنی را تهيه کرده و فرايند نصب كوپلر به صورت مشروح در محل سازه قابل دستيابي باشد.

برای صحت سنجی انطباق کوپلر با الزامات این استاندارد دو روش وجود دارد، یکی توسط گواهی سیستم که در آن یک سازمان آن را گواهی می‌کند و دیگری توسط محموله‌ها. هر کدام از این دو روش شرایط جداگانه‌ای دارند که در پیوست الف و ب به آنها اشاره شده است.

روش‌های آزمون استاندارد 12723

هدف از انتشار اين استاندارد، تعيين روش‌هاي آزمون قابل اجرا براي كوپلرهاي اتصالات مكانيكي ميلگردهای فولادي است. كليه آزمون ها بايد روي اتصالات مكانيكي كه براي استفاده عادي با روش مشابه تولید شده‌اند انجام بگیرد و مدارك دستورالعمل نصب كوپلر بايد در اختیار آزمايشگاه قرار بگیرد.

روش‌هاي آزمون مطرح شده توسط اين استاندارد عبارتند از:

 الف- آزمون كشش: در این آزمون چقرمگي استحكام مورد آزمون قرار می‌گیرد و موقعیت شکست باید به یکی از دو صورت “در محدوده طول اتصال مکانیکی” و یا “خارج از طول اتصال مکانیکی” مورد آزمایش قرار بگیرد.

ب- آزمون لغزش: اندازه‌گيري لغزش بايد از بزرگترين اندازه خارجي و مجموع اندازه هاي هر قسمت صورت پذیرد. در صورتي كه كوپلر شامل بيش از يك قسمت انتقال بار باشد، توصيه مي‌شود اندازه‌گيري لغزش اضافي بين هر قسمت حامل بار نيز انجام بگيرد. قطعه مورد آزمون بايد در تجهيزات سفت قرار بگیرد تا بار به صورت محوري انتقال يافته و تا حد امكان عاري از هرگونه گشتاور خمشي در تمام طول قطعه باشد.

پ- آزمون خستگي سيكل بالا: هدف از انجام این آزمون، تعيين استحكام خستگي اتصالات مكانيكي است. در آزمون خستگي با بار محوري، قطعه تحت نيروي كشش محوري است كه به صورت دوره‌اي و به شكل موج سينوسي بسامد ثابت، در محدوده الاستيك نوسان می‌کند.

باید توجه داشت که عموما در آزمایش‌ها عملکرد خستگي ميلگرد متصل شده مكانيكي، معمولا پايين تر از ميلگرد متصل نشده خواهد بود.

ت- آزمون هاي خستگي سيكل پايين: این آزمون به دو صورت برگزار می‌شود:

الف) آزمون كشش و فشار متناوب تنش‌هاي بالا در اتصالات مكانيكي: هدف اين آزمون، شبيه سازي بارگذاري معكوس الاستيك سيستم آرماتور در طي زلزله در مقياس متوسط است

ب) آزمون كشش و فشار متناوب كشش هاي بزرگ در اتصالات مكانيكي: هدف اين آزمون، شبيه سازي بارگذاري معكوس الاستيك-پلاستيك بزرگ سيستم آرماتور در طي زلزله شدید است.

– گزارش این آزمون‌ها باید شامل اطلاعاتی مثل ارجاع به این استاندارد، نام آزمایشگاه، نام سفارش دهنده آزمون و … باشد که در انتهای فایل قرار داده شده‌اند.

محصولات شرکت اتصالات مکانیکی سهند تمامی آزمون‌های استاندارد 12723 که امکان انجام آنها در داخل کشور موجود بوده را به خوبی پشت سر گذاشته و علاوه بر آن موفق به انجام آزمایش‌های گوناگون در سایر کشورها که دارای تکنولوژی انجام تست‌های مطرح شده در استاندارد 12723 هستند، شده است. مستندات موفقیت محصولات این شرکت در این آزمایش‌ها با افتخار خدمت علاقه‌مندان در صفحه دانلود ارائه می‌شود.