معایب جوش سر به سر Gas Pressure Welding

مطالب ذيل فقط جهت آشنا نمودن مصرف كنندگان محترم با معايب اين روش بيان ميگردد و به هيچ وجه نقد و بررسي شيوه كار هيچ يك از شركتها و افراد فعال در ارائه خدمات جوش سر به سر در ايران نمي باشد.گروه صنعتي سهند آمادگي خود را جهت حضور در جلسات نقد و بررسي علمي و فني اين روش با مدافعان و ارائه كنندگان اين خدمات در حضور كارشناسان صاحب نظر دانشگاهي و مصرف كنندگان محترم در هر مكان و زمان اعلام مي دارد.

در ابتدا لازم است اشاره کوتاهی به انواع جوشکاری های مجاز مطابق با بند 9-21-4-1-6 مقررات ملی ساختمان چاپ سال 1392 داشته باشیم.

  6-1-4-21-9 :

وصله جوشی میلگردها باید به صورت یکی از روش های اتصال جوشی نوک به نوک خمیری (جوش الکتریکی تماسی) یا اتصال جوشی ذوبی با الکترود(جوش با قوس الکتریکی) انجام شود. مقاومت این وصله ها در کشش باید حداقل برابر  Ab fyd )  1.47  ) باشد، مگر آنکه الزامات بند 9-21-4-2-2 تامین شده باشد.

مطابق این بند مقررات ملی ساختمان دو نوع اتصال جوش میل گرد مورد تایید می باشد.

1- اتصال جوشی نوک به نوک خمیری (جوش الکتریکی تماسی) که فقط در شرایط کارخانه ای مجاز است.

2- اتصال جوشی ذوبی با الکترود (جوشی با قوس الکتریکی)

به نظر می رسد با توجه به بازنگری مقررات ملی  در سال 1392 و با توجه به سابقه چند ساله استفاده از جوشکاری سر به سر با گاز اکسی استیلن(GPW)در ایران این روش هنوز جایگاهی در مقررات ملی ساختمان ندارد.

جهت اطلاع از الزامات تعیین شده توسط مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهر سازی برای این روش اینجا را کلیک کنید. دانلود

اتصال جوشی معرفی شده در کشورمان که  به عنوان یک روش برای وصله آرماتورها معرفی می گردد به نام روش gas pressure welding  (جوشکاری با فشار گاز كه به غلط توسط يكي از ارائه كنندگان ايراني اين روش نام فورجينگ بر آن نهاده اند ) در  ژاپن شناخته می شود. این تکنولوژی مربوط به دهه 1960 بوده و نه تنها در کشورهای صاحب تکنولوژی به عنوان یک روش متداول و جایگزین اتصال مکانیکی کاربرد ندارد، حتی در کشور تولید کننده فیکسچرهای جوشکاری نیز پس از وقوع زلزله kobe در ژاپن و بررسی نتایج نا مطلوب حاصل از رفتار این اتصال، استفاده از آن بارعایت ضوابط و دستورالعمل های بسیار دقیق و سختگيرانه مجاز می باشد.

با توجه به عدم امکان اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و مکانیکی در این روش و دخالت عوامل متعدد در انجام جوشکاری و همچنین تجمیع خطاهای متعدد انسانی،محیطی و ماشین آلات، قابلیت اعتماد به این روش به شدت کاهش می یابد. عوامل موثر در کاهش قابلیت اطمینان به این روش مختصرا” به شرح ذیل می باشند :

1 – مهارت اپراتور جوشکاری

2 – عدم اجرا و یا اجرای ناقص دستورالعمل های WPS،PQR

3 – عدم امکان کنترل حرارت حاصل از شعله اکسی استیلن

4 – زمان حرارت دهی به آرماتور بطور تقریبی بوده و اپراتور با توجه به تجربه شخصی عمل می کند.

5 – طول حرارت دادن آرماتوربصورت تقریبی و مطابق با تجربه اپراتور است و ابزاری برای کنترل آن وجود ندارد.

6 – امکان کنترل درجه حرارت آرماتور در حین حرارت دادن وجود ندارد و این درحالی است که رسیدن به درجه حرارت مطلوب یک پارامتر بسیار اصلی و موثر در امتزاج دو آرماتور در فصل مشترک اتصال آنها به یکدیگر میباشد.

7 – تاثیر دمای محیط در سرد شدن محل جوش و در نتيجه شکننده شدن آن

8 – میزان فشار سیستم هیدرولیک برای فشرده نمودن دو آرماتور و ایجاد امتزاج بین آنها ارتباط مستقیم با میزان درجه حرارت محل اتصال دارد و این به معنای آن است که در صورت متغییر بودن دمای محل اتصال که به صورت تقریبی و تجربی توسط اپراتور تعیین میشود و اعمال فشار یکسان توسط سیستم هیدرولیک اتصالات حاصله به هیچوجه یکسان نبوده و از نظر کیفی یکنواخت نخواهند بود.

9 – به دلیل تنوع و عدم یکنواختی پروسه توليد آرماتورها و همچنین رفتار متفاوت در برابر حرارت دهی ، امکان رسیدن به نتیجه مطلوب بسیار کاهش می یابد.

10- علاوه بر موارد فوق الذکر و با توجه به محدودیتهای  بند 21.1.7.1 آیین نامه  ACI 318-11 محدودیتهای اورلپ همچنان برای اتصالات جوشی وجود دارد لذا نه تنها ضایعات میلگرد کاهش نمی یابد بلکه هزینه های اجرایی نسبت به اورلپ افزایش نشان میدهد،  با رعایت این بند آیین نامه حتی امکان افزایش طول میلگرد انتظار با این روش وجود نخواهد داشت ولی متاسفانه شاهد اجرای این روش جهت افزایش طول میلگرد انتظار در بعضی پروژه ها هستیم لذا ضرورت دارد دستگاه نظارت در این خصوص رعایت جدی آیین نامه های مربوطه را مد نظر قرار دهد.

با توجه به عوامل موثر در كاهش کیفیت جوش با اين روش، قابلیت اعتماد به این روش حداقل تا 50% کاهش می یابد و این بدان معنی است که از هر 100 عدد جوش انجام گرفته  تعداد 50 عدد غیر قابل قبول خواهد بود . تنها راه حصول اطمینان از کیفیت جوش انجام تست اولتراسونیک (UT) می باشد که با توجه به هزینه های سنگین انجام آن و همچنین دست یابی به الزامات مورد نظر مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی که برای این روش تدوین گردیده است ، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود و در نتیجه هرگونه توجیه اقتصادی برای استفاده از آن را منتفی می نماید.


نمونه های شکست اتصالات جوشی (GPW ) در زلزله کوبه ژاپن :

علي رغم انجام جوشها به دست اپراتورهاي زبده ژاپني و نظارت دقيق بر انجام اين جوشها و انجام تستهاي كنترلي ، ملاحظه ميگردد نتايج حاصله از اين روش فاجعه بار بوده و به هيچ وجه قابل اطمينان نيست ، با فرض اين كه كيفيت انجام جوش افراد و شركتهاي مجري اين روش در ايران با كيفيت ژاپني يكسان باشد ، متاسفانه نتيجه نهايي چيزي شبيه به نتايج زلزله كوبه ژاپن خواهد بود.

 لینک دانلود گزارش کامل زلزله کوبه ژاپن 1995
( The january1995 kobe Earthquake  (An EQE summary report

 

آرماتور جوش کاری شده به روش Gas pressure welding که ظاهرا اتصال خوبی برقرار شده است

شکست آرماتور جوشکاری شده به روش Gas pressure welding پس از رها شدن از دست اپراتور